KONTAKT

  • Godziny pracy
  • 06:00 – 23:00
  • Telefon

  • Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /home/klient.dhosting.pl/biurorp/opieniadzachprzykawie.pl/public_html/wp-content/themes/Vivus-coffe/page-kontakt.php on line 25

DANE FIRMY

Vivus Finance sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, Polska

NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418977
Kapitał zakładowy w wysokości 40 000 000 zł

FORMULARZ KONTAKTOWY

[contact-form-7 id="70" title="Formularz 1"]